Hemtjänst

Slide background

Fancy Cares Hemtjänst

hemstadning-icon
Att få hjälp från hemtjänst är absolut inte ett tecken på att du har sluta leva – tvärtom!

Vi ska vara din förlängda arm, dina ögon och din röst. Vi finns till för att du ska kunna fortsätta vara oberoende och fri i dina dagliga rutiner med dina bekanta, i dina omgivningar och med dina vänner.

Vi är ett litet och personligt företag där all personal är en del av Fancy Care Services familjära sammanhållning. Det är något som skapar ökad trygghet och ger bättre kvalitet och kontinuitet i arbetet hos dig.

Personalen arbetar i team som är indelade efter geografiska områden, vilket innebär att du får en kärntrupp av ett fåtal välbekanta ansikten. De lär känna dig och dina unika behov och ger dig det lilla extra i din vardag. I denna kärntrupp finns också din kontaktperson.

Om du behöver använda ditt trygghetslarm kan du vara tryggt förvissad om att det alltid finns en person från din kärntrupp i närområdet.